Heisei Saigo no Omoide - A memory of the last day of the Heisei era